Home » Verzekeringen

Inkomensverzekering

Er zijn situaties denkbaar waarin u tijdelijk of langdurig minder gaat verdienen. Te denken valt aan een ontslag of arbeidsongeschiktheid. De zekerheden die de overheid hieromtrent biedt zijn de laatste jaren steeds verder uitgehold. Zodoende kan een dergelijke situatie ervoor zorgen dat uw woonlasten een te grote financiële druk opleveren. De markt heeft hiervoor diverse oplossingen bedacht.

Allereerst de inkomensachteruitgang als gevolg van ontslag. De WW-uitkering is aanzienlijk lager dan uw salaris. Verzekeraars hebben hiervoor een product ontwikkeld dat u verzekerd tegen de nadelige financiële gevolgen van een ontslag, een zogenaamde inkomensverzekering. Vaak is een dergelijke verzekering gekoppeld aan een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Over het algemeen is de uitkeringsduur één jaar. Deze verzekering biedt de verzekerde met name veel rust. Ingeval van een ontslag worden de financiën op orde gehouden terwijl u de mogelijkheid krijgt om te zoeken naar een nieuwe baan.

Wanneer u onverhoopt arbeidsongeschikt raakt, kunt u aanspraak maken op een zogenaamde WIA-uitkering. Deze uitkering kan in bepaalde gevallen onvoldoende zijn. U kunt een eventuele inkomensachteruitgang verzekeren. Daarnaast is het mogelijk om uw woonlasten af te dekken. Bij een dergelijke verzekering verzekerd u het risico dat u uw woonlasten niet meer kunt opbrengen als gevolg van arbeidsongeschiktheid. Bijkomend voordeel is dat veel hypotheekverstrekkers een korting op de hypotheekrente geven wanneer u een dergelijke verzekering afsluit. Het biedt hen immers meer zekerheid dat u aan uw verplichtingen kunt blijven voldoen.

Welkom bij Hypothekencompleet.nl

Deze website geeft informatie over alles wat te maken heeft met hypotheken, van de waardebepaling van uw woning tot de verschillende betrokken partijen.

Hypothekencompleet.nl is ontstaan omdat er op het internet veel websites bestaan die hypotheken verkopen zonder hier duidelijk informatie over te geven. Voor al uw vragen en informatie kunt u hier terecht.