Home » Verzekeringen

Uitleg over GIW-garantie

GIW garantieWanneer u een nieuwbouwwoning koopt gaat u een aanzienlijke financiële verplichting aan. Een verplichting waar niet direct een prestatie tegenover staat. De woning moet immers nog worden gebouwd. Om ervoor te zorgen dat u als eigenaar minder risico loopt bij een faillissement van de aannemer of bij gebreken aan de woning zijn hiervoor de zogenaamde garantie- en waarborgregeling van het Garantie Instituut Woningbouw (GIW). In de regel worden nieuwbouwwoningen in Nederland met een dergelijke garantie gebouwd. Informeer ernaar als u een nieuwbouwwoning koopt.

De koper van een nieuwbouwwoning die wordt gebouwd met GIW-garantie, is verzekerd van de kwaliteit van het woningbouwplan en van een betrouwbare bouwondernemer. Mocht er onverhoopt toch iets misgaan, dan biedt het GIW-waarborgcertificaat bescherming. Dat betekent op de eerste plaats dat partijen gebruik kunnen maken van een laagdrempelige geschillenregeling. En als het nodig is kan de koper aanspraak maken op de financiële waarborg van de GIW-regeling ingeval van gebreken aan de woning of bij insolventie van de bouwondernemer.

Het GIW heeft als doel de belangen van kopers van nieuwbouwkoopwoningen te beschermen. Daarnaast probeert het GIW de kwaliteit van nieuwbouwkoopwoningen in Nederland te verbeteren. De besluitvorming binnen het GIW vindt plaats door het GIW bestuur. Dit bestuur heeft een brede maatschappelijke samenstelling. In dit bestuur zijn de volgende partijen vertegenwoordigd:

  • De bouwondernemers via de Aangesloten Organisaties: Stichting Waarborgfonds Koopwoningen (SWK), Bouwfonds Property Development B.V. (Bouwfonds) en Woningborg N.V. (Woningborg);
  • De consumenten via de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis;
  • De overheid via de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Iedere bouwondernemer die is aangesloten bij het GIW is verplicht gebruik te maken van de standaard model koop/ aannemingsovereenkomst alsmede de garantie- en waarborgregeling toe te passen. Wanneer u een nieuwbouwwoning koopt zonder de toepassing van de GIW-garantie, dan doet u er goed aan de bouwondernemer te verplichten een bankgarantie te geven voor de nakoming van zijn verplichtingen. De bankgarantie moet worden verstrekt “ter zekerheid van de nakoming van de verplichtingen van de bouwondernemer uit hoofde van de koop/aannemingsovereenkomst”.

Laat een reactie achter!

Voeg je reactie toe, of trackback van je eigen website. Ook is het mogelijk om deze comments te volgen via RSS.

Ben aardig. Blijf binnen het topic. Geen spam.

Je kunt de volgende html tags gebruiken:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Dit is een Gravatar-enabled weblog. Om je eigen avatar te laten zien, registreer je op Gravatar.

Welkom bij Hypothekencompleet.nl

Deze website geeft informatie over alles wat te maken heeft met hypotheken, van de waardebepaling van uw woning tot de verschillende betrokken partijen.

Hypothekencompleet.nl is ontstaan omdat er op het internet veel websites bestaan die hypotheken verkopen zonder hier duidelijk informatie over te geven. Voor al uw vragen en informatie kunt u hier terecht.