Home » Hypotheekvormen

Spaarhypotheek

Een derde belangrijke en veel voorkomende hypotheekvorm is de spaarhypotheek. Dit is een hypotheekvorm die veel zekerheid biedt en minder gevoelig is voor renteaanpassingen. De constructie bestaat uit een kapitaalverzekering waarvoor maandelijks premie wordt betaald. Middels deze verzekering wordt een kapitaal bijeengespaard dat op het einde van de looptijd voldoende groot moet zijn om de lening af te lossen. Daarnaast wordt er een overlijdensrisicoverzekering gesloten welke bij overlijden van de schuldenaar een bedrag uitkeert waarmee (een groot deel van) de lening kan worden afgelost.

De rente die u ontvangt op uw gespaarde kapitaal is altijd gelijk aan de rente op uw hypotheek.
Is de hypotheekrente laag, dan is ook de rente over uw kapitaal laag. Hierdoor moet u relatief veel premie betalen om het beoogde kapitaal te bereiken. Daarentegen is de rente op uw hypotheek overeenkomstig laag, waardoor het effect op uw lasten beperkt is.

AEGON (aff):

Is de rente echter hoog, dan is ook de rente over uw spaartegoed hoog en hoeft u dus ook minder premie te betalen. Daarentegen is de rente op uw hypotheek hoog. Dit mechanisme zorgt ervoor dat de effecten van rentewijzigingen op uw lasten worden getemperd. Vooral mensen die op zoek zijn naar zekerheid zal dit aanspreken.

Eigenschappen spaarhypotheek:

  • deze constructie is fiscaal optimaal qua hypotheekrenteaftrek;
  • de maandelijkse lasten bestaan uit een vast bedrag aan rente en premie;
  • de kapitaalverzekering en de spaarhypotheek zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden;
  • de rente die u ontvangt op uw gespaarde kapitaal is gelijk aan de rente op de hypotheek;
  • daarnaast betaalt u maandelijks premie voor de overlijdensrisicoverzekering.

Voordelen spaarhypotheek:

  • zekerheid dat op het einde van de looptijd uw hypotheekschuld is afgelost;
  • de overlijdensrisicoverzekering geeft de zekerheid dat bij overlijden (een deel van) de schuld wordt afgelost;
  • rente-effecten worden getemperd door de samenhang tussen de hypotheek en het spaardeel;
  • deze constructie is fiscaal optimaal qua hypotheekrenteaftrek.

Nadelen spaarhypotheek:

  • in geval van oversluiten van de hypotheek bent u verplicht een nieuwe kapitaalverzekering af te sluiten.

AEGON (aff):

Welkom bij Hypothekencompleet.nl

Deze website geeft informatie over alles wat te maken heeft met hypotheken, van de waardebepaling van uw woning tot de verschillende betrokken partijen.

Hypothekencompleet.nl is ontstaan omdat er op het internet veel websites bestaan die hypotheken verkopen zonder hier duidelijk informatie over te geven. Voor al uw vragen en informatie kunt u hier terecht.