Home » Hypotheekvormen

Lineaire hypotheek

In geval van een lineaire hypotheek vindt aflossing van de schuld plaats door middel van een jaarlijks gelijkblijvend bedrag gedurende de looptijd van de lening. Uitgaande van een looptijd van 30 jaar wordt er ieder jaar 1/30 gedeelte van de lening afgelost. De verschuldigde hypotheekrente wordt berekend over het restantsaldo. Hierdoor zijn de lasten van de hypotheek in de beginjaren relatief hoog. In de latere jaren nemen deze lasten af doordat er steeds een kleiner deel aan rente hoeft te worden betaald. Hierdoor neemt echter ook het fiscale voordeel van de renteaftrek af.

Doordat de lineaire hypotheekvorm fiscaal niet optimaal is, wordt deze in de praktijk slechts een enkele keer toegepast. Een lineaire hypotheek is vooral interessant als u gedurende de looptijd een inkomensdaling verwacht. Dit kan het geval zijn omdat u minder wilt gaan werken in verband met studie of kinderen. In dat specifieke geval kan een dergelijke hypotheek waarbij de kosten afnemen naarmate de jaren verstrijken aantrekkelijk zijn.

Eigenschappen lineaire hypotheek :

  • hogere hypotheeklasten in de eerste jaren, jaren daarna geleidelijk aan lagere lasten;
  • vaak verplichte overlijdensrisicoverzekering;
  • hypotheekvorm met een vaste einddatum.

Voordelen lineaire hypotheek:

  • zekerheid dat op het einde de looptijd uw hypotheekschuld is afgelost;
  • u kunt zelf bepalen in hoeveel jaar u de hypotheekschuld aflost;
  • voor hypotheken waarvoor geen hypotheekrenteaftrek mogelijk is (boten, 2e woning) is deze vorm van financieren zeer geschikt;
  • bij verkoop van de woning ontvangt u het verschil tussen de verkoopprijs en de restschuld onbelast.

Nadelen lineaire hypotheek:

  • de lasten zijn in de beginjaren relatief hoog;
  • de constructie is fiscaal niet optimaal;
  • vaak een lager maximaal te lenen hypotheekbedrag mogelijk dan bij de andere vormen.

Welkom bij Hypothekencompleet.nl

Deze website geeft informatie over alles wat te maken heeft met hypotheken, van de waardebepaling van uw woning tot de verschillende betrokken partijen.

Hypothekencompleet.nl is ontstaan omdat er op het internet veel websites bestaan die hypotheken verkopen zonder hier duidelijk informatie over te geven. Voor al uw vragen en informatie kunt u hier terecht.