Home » Hypotheekvormen

Annuïteitenhypotheek

Ingeval van een annuïteitenhypotheek betaald de schuldenaar maandelijks een vast en gelijkblijvend bedrag aan rente en aflossing. Door middel van een ingewikkelde berekening op basis van annuïteiten wordt vastgesteld welk bedrag er maandelijks betaald moet worden om aan het einde van de looptijd de gehele lening te hebben afgelost alsmede jaarlijks de verschuldigde rente te voldoen. Concreet betekent dit dat er in het begin veel rente wordt betaald en weinig afgelost. Naarmate de tijd vordert neemt de schuld af en wordt er minder rente betaald en jaarlijks meer afgelost. Hierdoor neemt het fiscale voordeel dus jaarlijks af.

Een annuïteitenhypotheek is met name interessant ingeval het inkomen naar verwachting de komende jaren gaat toenemen. Immers, de lasten zijn in de beginjaren relatief laag en dat komt goed uit. In de latere jaren zijn de lasten relatief hoog maar dan is er naar verwachting ook sprake van een relatief hoog inkomen waardoor dit geen problemen oplevert.

Eigenschappen annuïteitenhypotheek:

  • door de constructie zijn de netto lasten in de beginjaren relatief laag, later worden deze relatief hoog;
  • vaak verplichte overlijdensrisicoverzekering;
  • een vaste einddatum.

Voordelen annuïteitenhypotheek:

  • zekerheid dat op het einde de looptijd uw hypotheekschuld is afgelost;
  • u kunt zelf bepalen in hoeveel jaar u de hypotheekschuld aflost;
  • doordat de lasten in het begin relatief laag zijn kan deze hypotheekvorm goed passen bij een toenemend inkomen;
  • bij verkoop van de woning ontvangt u het verschil tussen de verkoopprijs en de restschuld onbelast.

Nadelen annuïteitenhypotheek:

  • de constructie is fiscaal niet optimaal;
  • de netto lasten nemen toe naarmate de tijd verstrijkt;
  • vaak een lager maximaal te lenen hypotheekbedrag mogelijk dan bij de andere vormen.

Welkom bij Hypothekencompleet.nl

Deze website geeft informatie over alles wat te maken heeft met hypotheken, van de waardebepaling van uw woning tot de verschillende betrokken partijen.

Hypothekencompleet.nl is ontstaan omdat er op het internet veel websites bestaan die hypotheken verkopen zonder hier duidelijk informatie over te geven. Voor al uw vragen en informatie kunt u hier terecht.