Home » Financiële optimalisatie

Rentevormen en renteduur

De rente is een aspect van een hypotheek dat als zeer belangrijk wordt ervaren. Veel mensen kijken zelfs teveel naar de rente en te weinig naar de overige aspecten van een hypotheek. In aanbiedingen en reclames wordt verschillende rentebegrippen gehanteerd. Zo spreekt met wel van nominale rente of effectieve rente. Daarnaast is de renteduur, ook wel rentevasteperiode genoemd, van groot belang. Bij vergelijking van hypotheken is het belangrijk om dezelfde rentevormen en renteduren met elkaar te vergelijken.

De nominale rente is de rente die u op jaarbasis betaalt over het hypotheekbedrag zonder rekening te houden met de afsluitprovisie of het moment van betalen. De effectieve rente is de rente die ook rekening houdt met de afsluitprovisie alsmede het feit dat de rente niet per jaar wordt betaald, maar maandelijks. De effectieve rente is zodoende altijd wat hoger dan de nominale rente. Hypotheekverstrekkers adverteren in de regel met de nominale rente.

U kunt bij het afsluiten van een hypotheek kiezen voor verschillende renteduren. Zo is het mogelijk om de rente variabel te laten. De hoogte van een variabele rente wordt elke maand of elk kwartaal opnieuw vastgesteld en kan daardoor ook steeds wijzigen. Voordeel is dat u direct profiteert van een rentedaling. Nadeel is dat rentestijgingen ook direct leiden tot hogere maandlasten. Het kiezen voor een variabele rente brengt dus risico met zich mee.

U kunt dit risico beperken door de rente voor een bepaalde periode vast te zetten. Hierdoor wordt u niet verrast door rentestijgingen. Nadeel is dat hoe langer u de rente vastzet, des te hoger het rentepercentage wordt. Bovendien profiteert u niet van rentedalingen. De meest voorkomende rentevasteperioden zijn 1 jaar, 5 jaar en 10 jaar.

Welkom bij Hypothekencompleet.nl

Deze website geeft informatie over alles wat te maken heeft met hypotheken, van de waardebepaling van uw woning tot de verschillende betrokken partijen.

Hypothekencompleet.nl is ontstaan omdat er op het internet veel websites bestaan die hypotheken verkopen zonder hier duidelijk informatie over te geven. Voor al uw vragen en informatie kunt u hier terecht.