Home » Financiële optimalisatie

Maximale hypotheek bepalen

Wanneer u op zoek gaat naar een eigen woning dan is het van belang om te weten welk hypotheekbedrag bij uw inkomen past. Op die manier komt u erachter wat u maximaal kunt lenen en zodoende hoe duur een potentieel nieuwe woning mag zijn.

Het hypotheekbedrag dat u maximaal kunt lenen hangt af van verschillende factoren:

  • Uw inkomsten; Om uw woonlasten te kunnen voldoen dient u te beschikken over een vast inkomen. Op basis daarvan berekent de hypotheekverstrekker welke woonlasten voor u verantwoord zijn en hoe hoog de maximale hypotheek kan zijn. De meeste geldverstrekkers baseren uw maximale hypotheek op uw beider inkomens. Houdt er rekening mee dat uw situatie in de toekomst kan veranderen. Gaat één van u beiden minder verdienen, door welke oorzaak ook, dan dient de ander deze inkomensachteruitgang op te vangen. Om problemen te voorkomen laten sommige mensen het inkomen van hun partner bij de berekening van hun maximale hypotheek dan ook (deels) buiten beschouwing.
  • Uw uitgaven; Wanneer u vaste financiële verplichtingen heeft, dan kunnen deze een rol spelen bij het berekenen van uw maximale hypotheek. U moet dan denken aan een lening die geregistreerd staat bij het BKR, een alimentatieverplichting of een doorlopend krediet.
  • De hypotheekvorm;
  • De waarde van het nieuwe huis; Het onderpand op de lening vormt het huis. Zodoende is ook de waarde hiervan van belang. Als u de lening niet meer kunt betalen, zal de hypotheekverstrekker de woning verkopen. Het is dus belangrijk dat het onderpand van voldoende waarde is. Dit wordt vastgesteld middels een taxatie.
  • De rentestand; De kosten van een hypotheek worden uitgedrukt in de rente die u maandelijks betaalt. Wanneer de rente laag is, zijn de netto woonlasten dus overeenkomstig laag. Hierdoor is het mogelijk om bij een lage rente relatief veel te lenen. Bij een hoge hypotheekrente geldt uiteraard het omgekeerde.
  • Toekomstverwachtingen; Sommige hypotheekverstrekkers houden ook rekening met uw toekomstverwachtingen. Staat u aan het begin van uw carrière en heeft u een hoge opleiding genoten. Dan ziet u toekomstig inkomen er waarschijnlijk anders uit dan van een lager opgeleide veertiger. Dit kan de hoogte van uw maximale hypotheek positief beïnvloeden.
  • Wat u zelf wilt uitgeven; Een aspect dat de laatste jaren vaak onderbelicht blijft is de vraag hoeveel u zelf maandelijks kwijt wilt zijn aan woonlasten. Wellicht wijkt uw uitgavenpatroon sterk af van het gemiddelde en wilt u veel minder maandelijks besteden aan wonen. Omdat u bijvoorbeeld veel geld steekt in een hobby. Het is zeer belangrijk hierbij stil te staan alvorens een jarenlange verplichting aan te gaan.

Welkom bij Hypothekencompleet.nl

Deze website geeft informatie over alles wat te maken heeft met hypotheken, van de waardebepaling van uw woning tot de verschillende betrokken partijen.

Hypothekencompleet.nl is ontstaan omdat er op het internet veel websites bestaan die hypotheken verkopen zonder hier duidelijk informatie over te geven. Voor al uw vragen en informatie kunt u hier terecht.