Home » Financiële optimalisatie

Hypotheekprovisie

Hypotheekbemiddelaars zijn veelal zelfstandige ondernemers. Zij verrichten hun werkzaamheden voor u “kosteloos”, maar worden in feite op basis van provisie betaald door hypotheekverstrekkers en verzekeringsmaatschappijen. Zij ontvangen namelijk een provisie over afgesloten hypotheken en verzekeringen. En indirect bent u als klant natuurlijk degene die uiteindelijk deze provisies betaalt.

Voor het afsluiten van een hypotheek ontvangen hypotheekbemiddelaars een bemiddelingsprovisie van de geldverstrekker. Daarbovenop krijgen zij vaak nog een bonusprovisie. Wanneer u daarnaast ook een verzekering afsluit, bijvoorbeeld een overlijdensrisicoverzekering, dan ontvangt de bemiddelaar ook hierover een bemiddelingsprovisie en eventueel een bonusprovisie.

De hoogte van de provisies verschillen per geldverstrekker. De ene geldverstrekker biedt een hogere provisie dan de andere. Daarnaast verschilt de hoogte ook per hypotheekvorm. Een beleggingshypotheek levert veel meer provisie op dan een annuïteitenhypotheek. Het risico bestaat dat bemiddelaars een voorkeur hebben voor een bepaald product of een geldverstrekker waardoor de objectiviteit te wensen overlaat.

Met ingang van 1 januari 2009 zijn bemiddelaars verplicht u te vertellen wat hun provisie is wanneer u daarnaar vraagt. Veel bekende bemiddelaars hebben toegezegd ook op dit moment reeds hun provisie op verzoek kenbaar te maken. Wij adviseren u hiernaar te vragen. Het is daarnaast voor bemiddelaars mogelijk om een deel van hun provisie in te leveren ten gunste van hun klant. Indien ze een klant willen binnenhalen kunnen ze een stukje provisie inleveren en zodoende gunstigere voorwaarden voor hun klant verkrijgen. Informeer hiernaar bij uw bemiddelaar en doe uw voordeel hiermee.

Welkom bij Hypothekencompleet.nl

Deze website geeft informatie over alles wat te maken heeft met hypotheken, van de waardebepaling van uw woning tot de verschillende betrokken partijen.

Hypothekencompleet.nl is ontstaan omdat er op het internet veel websites bestaan die hypotheken verkopen zonder hier duidelijk informatie over te geven. Voor al uw vragen en informatie kunt u hier terecht.