Home » Financiële optimalisatie

Belastingen bij hypotheek

Als huiseigenaar krijgt u ook te maken met diverse fiscale aspecten. Zo zijn er de eigenwoningregeling, de bijleenregeling, de voorlopige teruggaaf en diverse gemeentelijke belastingen. Tenslotte zijn er ook diverse eenmalige kosten fiscaal aftrekbaar, zoals taxatiekosten en de afsluitprovisie.

Wanneer u woont in een woning die uw eigendom is dan moet u bij uw aangifte inkomstenbelasting het eigenwoningforfait opgeven. Dit houdt in dat een bepaald percentage van de WOZ-waarde van de woning bij uw inkomen in Box 1 wordt geteld. Daarnaast mag u de hypotheekrente die u betaalt aftrekken van uw inkomen. In de regel levert dit per saldo een negatieve post op.

Dit betekent dat uw belastbaar inkomen wordt verlaagd doordat u een eigen woning bezit en hypotheekrente betaalt. Dit leidt tot een belastingteruggaaf welke u in delen per maand kunt ontvangen indien u een verzoek tot voorlopige teruggaaf indient bij de Belastingdienst. Dit heeft als voordeel dat u in de maand dat u de rente dient te voldoen ook de belastingteruggave ontvangt. In de berekening van uw woonlasten wordt ook al rekening gehouden met dit fiscale voordeel. Na een periode van dertig jaar hebt u geen recht meer op aftrek van hypotheekrente.

Sinds 1 januari 2004 is daarnaast de bijleenregeling ingevoerd. Deze fiscale regeling houdt in dat wanneer u uw woning verkoopt en een duurdere nieuwe woning koopt, u de overwaarde die vrijkomt bij verkoop van de oude eigen woning dient in te brengen in de volgende koopwoning. Doet u dit niet, dan krijgt u te maken met een beperking van de renteaftrek.

Tenslotte wordt u als woningeigenaar geconfronteerd met diverse gemeentelijke heffingen. U moet hierbij denken aan onroerendzaakbelasting, rioolrechten, afvalstoffenheffing en reinigingsrechten.

Welkom bij Hypothekencompleet.nl

Deze website geeft informatie over alles wat te maken heeft met hypotheken, van de waardebepaling van uw woning tot de verschillende betrokken partijen.

Hypothekencompleet.nl is ontstaan omdat er op het internet veel websites bestaan die hypotheken verkopen zonder hier duidelijk informatie over te geven. Voor al uw vragen en informatie kunt u hier terecht.