Home » Doel hypotheek

Verbouwen met hypotheek

Wanneer mensen meer wooneisen hebben dan hun huidige woning kan bieden, dan kunnen zij op zoek gaan naar een nieuwe koopwoning. Een alternatief hiervoor is de bestaande woning te verbouwen zodat deze wel aan de eisen voldoet. Ook wordt vaak direct na aankoop van een koopwoning besloten tot enkele verbouwingswerkzaamheden. Welke zaken zijn hierbij van belang?

Bij verbouwingen wordt het geld dikwijls gespreid aangewend voor een groot aantal betalingen. De financiering vindt meestal plaats door het ophogen van de bestaande hypotheekfaciliteit. Vanuit fiscaal oogpunt is het belangrijk een duidelijk overzicht te houden welke uitgaven met betrekking tot de verbouwing worden gedaan om zodoende de renteaftrek over de extra lening veilig te stellen. Hiervoor wordt veelal gebruik gemaakt van een zogenaamd bouwdepot.

De gelden die door de extra hypotheekfaciliteit beschikbaar zijn worden gestort in het bouwdepot, een aparte bankrekening. Dit depot wordt vervolgens belast met de uitgaven die voor de verbouwing worden gedaan. De kosten van de aannemer, de stukadoor, de kosten van het aangekochte klusmateriaal etc. Al deze kosten kunnen worden betaald uit het depot. Dit vindt plaats doordat u de desbetreffende factuur opstuurt naar de bank. De bank zorgt vervolgens voor de betaling uit het depot. Zodoende wordt administratief duidelijk vastgelegd dat deze kosten verband houden met de verbouwing en zodoende de rentekosten over de lening fiscaal in aanmerking kunnen worden genomen.

Wanneer de kosten van een verbouwing beperkt zijn, bijvoorbeeld minder dan 10.000 euro, dan wordt er meestal geen gebruik gemaakt van een dergelijk depot. In dat soort gevallen wordt het geld vaak gewoon overgemaakt op uw rekening. Tenslotte is het voor de aangifte inkomstenbelasting belangrijk om de facturen die betrekking hebben op de verbouwing goed te bewaren. De inspecteur kan hierom vragen.

Welkom bij Hypothekencompleet.nl

Deze website geeft informatie over alles wat te maken heeft met hypotheken, van de waardebepaling van uw woning tot de verschillende betrokken partijen.

Hypothekencompleet.nl is ontstaan omdat er op het internet veel websites bestaan die hypotheken verkopen zonder hier duidelijk informatie over te geven. Voor al uw vragen en informatie kunt u hier terecht.