Home » Doel hypotheek

Hypotheek voor woning buitenland

Voor veel mensen is het een droom: een huis kopen in het buitenland. Vaak gaat het dan om een tweede huis. Ook mensen die in het grensgebied wonen en werken, spelen vaak met de gedachte om een huis te kopen aan de andere kant van de grens. Bij een dergelijke keuze is het belangrijk dat u zich realiseert dat wonen in een ander land ook afwijkende fiscale regels met zich meebrengt. Bovendien is het niet altijd eenvoudig om een huis in het buitenland te financieren bij een Nederlandse hypotheekverstrekker.

Als je in Nederland werkt en belasting betaalt, maar je woont in het buitenland, dan is de hypotheekrente in principe aftrekbaar. Hierbij stelt de fiscus echter wel de voorwaarde dat het huis in het buitenland uw hoofdverblijf is. Een huis wordt gezien als je hoofdverblijf wanneer je maatschappelijke, sociale en economische leven zich daar afspeelt. Anders is er sprake van een tweede huis. En daarvoor is de hypotheekrente niet aftrekbaar.

In de praktijk is het lastig om een huis in het buitenland te financieren bij een Nederlandse hypotheekverstrekker. De oorzaak hiervan ligt in het feit dat de hypotheekverstrekker een veel groter risico loopt. Wanneer u niet aan uw verplichtingen voldoet en de hypotheekverstrekker wil de woning als onderpand opeisen, dan krijgt men te maken met allerlei ingewikkelde internationale juridische regels. Alleen aan klanten waarin men een groot financieel vertrouwen heeft, wil een hypotheekverstrekker een lening verstrekken voor de financiering van een woning in het buitenland. Ook wanneer een hypotheekverstrekker een vestiging heeft in het land waar u een woning wilt kopen kan het eenvoudiger zijn de financiering rond te krijgen.

Tenslotte is het natuurlijk ook van belang of u een huis gaat kopen in de directe omgeving van Nederland (België, Duitsland, Frankrijk) of veel verder weg. In het eerste geval is het risico voor een hypotheekverstrekker enigszins beperkter en zodoende bieden sommige hypotheekverstrekkers hiervoor ook speciale hypotheken aan. Feit blijft dat het risico voor de verstrekker relatief groter is en zodoende zullen de kosten van de financiering ook hoog zijn.

Welkom bij Hypothekencompleet.nl

Deze website geeft informatie over alles wat te maken heeft met hypotheken, van de waardebepaling van uw woning tot de verschillende betrokken partijen.

Hypothekencompleet.nl is ontstaan omdat er op het internet veel websites bestaan die hypotheken verkopen zonder hier duidelijk informatie over te geven. Voor al uw vragen en informatie kunt u hier terecht.