Home » Doel hypotheek

Bouwgrond kopen met hypotheek

Wie overweegt om zelf een huis te laten bouwen zal als eerste stap bouwgrond moeten kopen. Aangezien het niet eenvoudig is om een geschikte locatie te vinden, is het belangrijk om met de volgende zaken rekening te houden.

In de eerste plaats is het belangrijk de locatie te bepalen waar u wilt gaan wonen. Zijn in deze omgeving de voor u belangrijke voorzieningen aanwezig? Welke plannen staan er de komende jaren gepland voor deze buurt? Voor u als potentiële koper is het verstandig om na te gaan welke nieuwbouw en ontwikkelingen er in de komende jaren in de buurt te verwachten zijn. Dit doet u onder andere door het bestemmingplan van de gemeente te raadplegen.

Als u een stuk grond op het oog heeft dat te koop staat is het belangrijk erachter te komen of er sprake is van bouwgrond waarop nieuwbouw mogelijk is. U kunt hier achterkomen door dit bij de gemeente na te vragen, maar u kunt ook aan de verkoper een zogenaamd Stedenbouwkundig attest vragen.

Verder dient u na te gaan of de grond geschikt is of zonder veel kosten geschikt gemaakt kan worden voor de bouw. Zaken die hierbij van belang zijn, zijn onder andere de egalisatie van de grond, het grondwaterpeil en mogelijke grondvervuiling. Bij aankoop van bouwgrond dient de verkoper u een bodemattest te overhandigen waarin is onderzocht of er sprake is van vervuilde grond. Bij het plaatsen van een huis op bouwgrond krijgt u daarnaast nog te maken met bouwvoorschriften. Bij bouwvoorschriften kunt u denken aan de keuze van bouwmaterialen, maar ook aan de lengte van ramen en deuren.

Tenslotte is er ook nog een belangrijk financieel onderscheid. Afhankelijk van de staat van de grond is over de levering hiervan 19 % BTW verschuldigd dan wel 6% overdrachtsbelasting. Indien het perceel reeds is voorbereid op de toekomstige bebouwing, bijvoorbeeld middels het egaliseren van de grond of het aanleggen van voorzieningen (riolering, elektriciteit), dan dient BTW te worden betaald over de aankoop. Indien er sprake is van een stuk grond waar dergelijke werkzaamheden nog niet voor hebben plaatsgevonden, dan is er geen BTW maar 6% overdrachtsbelasting verschuldigd over de aankoopprijs.

Welkom bij Hypothekencompleet.nl

Deze website geeft informatie over alles wat te maken heeft met hypotheken, van de waardebepaling van uw woning tot de verschillende betrokken partijen.

Hypothekencompleet.nl is ontstaan omdat er op het internet veel websites bestaan die hypotheken verkopen zonder hier duidelijk informatie over te geven. Voor al uw vragen en informatie kunt u hier terecht.