Home » Doel hypotheek

Appartement kopen

Bij de aankoop van een appartement komen enkele bijzondere zaken aan de orde. U koopt namelijk in feite geen woning maar een appartementsrecht. Dit houdt in dat u het gebruiksrecht verwerft van uw privégedeelte en mede-eigenaar wordt van het gehele appartementsgebouw. Als eigenaar van een appartement bent u op basis van de wet automatisch lid van de Vereniging van Eigenaren. Deze Vereniging moet minimaal één keer per jaar vergaderen en behandelt de gezamenlijke aangelegenheden van de eigenaren.

Verder is het gehele complex officieel via een splitsingsakte opgedeeld in individuele appartementsrechten. Hierin is officieel vastgelegd welk deel van het totale pand tot welk appartementsrecht behoort. Uw eigen deel wordt het privégedeelte genoemd. Periodiek betaalt u verder servicekosten aan de Vereniging van Eigenaren. Deze gelden worden gebruikt voor het voldoen van gezamenlijke uitgaven zoals bijvoorbeeld de gezamenlijke opstalverzekering. Daarnaast is iedere Vereniging van Eigenaren verplicht om geld te reserveren voor groot onderhoud.

Checklist aankoop appartement:

  • Hoe functioneert de VVE? Vraag de notulen van de laatste vergaderingen op. Zijn er grote uitgaven in de nabije toekomst voorzien? Hoe financieel gezond is de VVE?;
  • Ga na wie de bestuurder van de VVE is en zoek uit wat zijn bevoegdheden zijn;
  • In het huishoudelijk reglement staan gedragsregels waaraan iedere eigenaar zich moet houden. Dit gaat bijvoorbeeld over huisvuil, geluidsoverlast of huisdieren. Ga na of er een huishoudelijke reglement is en wat daarin staat;
  • Vraag een kopie van de splitsingsakte op en lees deze door;
  • Informeer naar de hoogte van de servicekosten en waarvoor deze gelden worden gebruikt;
  • Ga na of de huidige eigenaar nog schulden heeft bij de VVE uit hoofde van achterstallige betalingen servicekosten. De notaris is sinds 1 mei 2005 verplicht u hierover te informeren.

Welkom bij Hypothekencompleet.nl

Deze website geeft informatie over alles wat te maken heeft met hypotheken, van de waardebepaling van uw woning tot de verschillende betrokken partijen.

Hypothekencompleet.nl is ontstaan omdat er op het internet veel websites bestaan die hypotheken verkopen zonder hier duidelijk informatie over te geven. Voor al uw vragen en informatie kunt u hier terecht.