Home » Uw situatie

Hypotheek voor Zelfstandigen

Het verstrekken van een hypotheek door een financier is gebaseerd op twee pijlers. Enerzijds het huis als onderpand dat ervoor zorgt dat de financier zijn geld ingeval van calamiteiten terugkrijgt. Anderzijds een inkomenstoets bij het afsluiten van de hypotheek. Doel hiervan is om vast te stellen of u jaarlijks over voldoende inkomen beschikt om de hypotheekrente en eventueel de aflossing te kunnen voldoen. Bij zelfstandigen doet zich echter een probleem voor. Aangezien hun inkomen niet stabiel is, is het lastiger voor een hypotheekverstrekker om hieraan zekerheid te ontlenen.

Bij zelfstandigen, freelancers en mensen die onregelmatig of op provisiebasis werken wordt meestal uitgegaan van het gemiddelde inkomen over de afgelopen drie jaar. Ook wordt gekeken naar de prognoses voor het lopende jaar. Het inkomen van de zelfstandige wordt bepaald aan de hand van balansen, de winst- en verliesrekeningen en de aangifte inkomstenbelasting.

Doordat de laatste jaren het aantal ondernemers fors is toegenomen, is de markt van hypotheken voor zelfstandigen ook steeds verder uitgebreid. Voorheen was het voor een ondernemer die nog geen drie jaren succesvol had ondernomen zeer moeilijk om toch een hypotheek te krijgen. Op dit moment zijn er steeds meer hypotheekaanbieders die ook aan een startende ondernemer een hypotheek willen verstrekken. Er zijn zelfs hypotheekverstrekkers die zich uitsluitend bezighouden met dit deel van de hypotheekmarkt. Het moge duidelijk zijn dat iedere dienst zijn prijs heeft. Doordat deze gespecialiseerde hypotheekverstrekkers meer risico lopen, zullen de kosten (rente) van dergelijke hypotheken over het algemeen ook hoger uitpakken.

Welkom bij Hypothekencompleet.nl

Deze website geeft informatie over alles wat te maken heeft met hypotheken, van de waardebepaling van uw woning tot de verschillende betrokken partijen.

Hypothekencompleet.nl is ontstaan omdat er op het internet veel websites bestaan die hypotheken verkopen zonder hier duidelijk informatie over te geven. Voor al uw vragen en informatie kunt u hier terecht.