Home » Uw situatie

Hypotheek voor Starters

De huizenmarkt is door de fors gestegen huizenprijzen steeds minder toegankelijk voor starters. Doordat deze groep consumenten nog geen overwaarde heeft kunnen opbouwen, dienen zij de gehele aankoopprijs te financieren. Aangezien zij daarnaast vaak nog aan het begin van hun loopbaan staan is voor velen een eigen huis haast onbetaalbaar. Er zijn echter voor starters enkele mogelijkheden om toch een huis te kunnen kopen.

Allereerst bestaat er de zogenaamde starterslening van de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). Gemeenten stellen een renteloze lening beschikbaar via deze stichting. Alleen starters op de woningmarkt kunnen hiervan gebruik maken. Met deze starterslening kunt u als starter het verschil financieren tussen wat u kunt lenen en wat benodigd is voor de woning. De starterslening is een annuïteitenlening met een looptijd van 30 jaar. Bovendien is de lening de eerste drie jaren aflossingsvrij.

Gemeenten kunnen hun eigen voorwaarden aan een dergelijke starterslening verbinden. Voorbeelden hiervan zijn:

  • U moet voor de starterslening in een bepaalde doelgroep vallen;
  • De starterslening geldt alleen voor een bepaalde woningcategorie;
  • De woning moet onder een bepaalde kostengrens vallen.

Naast deze gemeentelijke starterslening hebben veel hypotheekverstrekkers ingespeeld op de problemen van de startende huizenkoper. Zo zijn er hypotheekverstrekkers die het mogelijk maken dat de ouders van de starter garant staan voor de lening. Ook zijn er hypotheken waarbij de lasten in het begin erg beperkt zijn en pas later toenemen.

Tenslotte bestaat er nog een zogenaamde koopsubsidie. De koopsubsidie is bedoeld voor gezinnen met een laag inkomen die nu meestal in aanmerking komen voor huursubsidie. Het doel van deze regeling van de overheid is om de keuzevrijheid tussen huren en kopen te vergroten. De subsidie is een tegemoetkoming in de hypotheeklasten bij aankoop van de woning. De hoogte is afhankelijk van het inkomen en het vermogen.

Welkom bij Hypothekencompleet.nl

Deze website geeft informatie over alles wat te maken heeft met hypotheken, van de waardebepaling van uw woning tot de verschillende betrokken partijen.

Hypothekencompleet.nl is ontstaan omdat er op het internet veel websites bestaan die hypotheken verkopen zonder hier duidelijk informatie over te geven. Voor al uw vragen en informatie kunt u hier terecht.