Home » Uw situatie

Hypotheek voor Senioren

Veel senioren zitten qua vermogen in een riante positie. Doordat zij reeds jarenlang in hetzelfde huis wonen en in veel gevallen geen of een zeer lage hypotheek hebben, beschikken zij over een aanzienlijke overwaarde. Daarnaast laat hun inkomen soms te wensen over. Leven op enkel een AOW-inkomen, wat voor sommige ouderen de dagelijkse praktijk is, is niet eenvoudig. Bovendien bestaat bij velen van hen de wens om nu nog leuke en actieve uitstapjes en vakanties te ondernemen. Iets waartoe ze over enkele jaren wellicht niet meer in staat zijn.

Door de vergrijzing en daarmee samenhangende het steeds meer voorkomen van deze situatie hebben hypotheekverstrekkers de zogenaamde seniorenhypotheek ontwikkeld. Deze hypotheekvorm stelt ouderen in de gelegenheid om de overwaarde op hun eigen woning te benutten zonder te verhuizen. Dit kan door voor (een deel van) de overwaarde een aanvullende hypotheek op te nemen. Het kapitaal dat hierdoor beschikbaar wordt kan vervolgens voor consumptieve uitgaven worden aangewend.

De seniorenhypotheek wordt door verschillende hypotheekverstrekkers aangeboden en verschilt sterk in vorm. Zo wordt in sommige gevallen direct de gehele overwaarde gefinancierd. Het daaruit voortkomende kapitaal wordt belegd. Uit de beleggingen dienen vervolgens de toegenomen woonlasten te worden betaald alsmede de wens tot meer consumptie. Daarnaast zijn er ook vormen waarbij steeds een klein deel extra hypotheek wordt opgenomen, naarmate de consumptieve bestedingen dit verlangen.

Het moge duidelijk zijn dat de eerste variant risicovoller is dan de tweede. Indien het rendement op de beleggingen de rentekosten echter overstijgen, is het een lucratieve optie. Als consument dient u goed na te gaan welke zekerheden de verstrekker stelt omtrent het belegde vermogen en welke kosten in rekening worden gebracht. Overigens geldt voor alle varianten van de seniorenhypotheek dat de hypotheekrente niet fiscaal in aftrek kan worden gebracht. De besteding is immers consumptief en wordt derhalve niet fiscaal gefaciliteerd.

Welkom bij Hypothekencompleet.nl

Deze website geeft informatie over alles wat te maken heeft met hypotheken, van de waardebepaling van uw woning tot de verschillende betrokken partijen.

Hypothekencompleet.nl is ontstaan omdat er op het internet veel websites bestaan die hypotheken verkopen zonder hier duidelijk informatie over te geven. Voor al uw vragen en informatie kunt u hier terecht.