Home » Uw situatie

Echtscheiding

Een echtscheiding is een bijzonder ingrijpende gebeurtenis in uw leven. Alles staat op zijn kop. Uw relatie, uw beide families, de kinderen, de spullen…zoveel dingen gaan veranderen. Ook uw woonsituatie wordt ingrijpend anders. De partners zullen niet langer in hetzelfde huis wonen en zodoende zal er minimaal één nieuwe woning gekocht moeten worden.

In hoofdzaak zijn er bij een echtscheiding twee mogelijkheden. Allereerst is het mogelijk dat één van beide partners in het huis blijft wonen. Diegene zal dan de ander moeten uitkopen. Koopt de één de ander uit door middel van een hypotheekverhoging, dan is de hypotheekrente ook over dit nieuwe deel fiscaal aftrekbaar. Immers, de koper is ook in zijn geheel eigenaar geworden van de woning.

Het kan echter zo zijn dat uitkopen van de partner niet mogelijk is. Wanneer het huis is gekocht op beider inkomens zal het lastig worden voor één van de partijen om alleen het huis te betalen. In dat geval zit er niets anders op om het huis te verkopen. Bij verkoop komt de eventueel aanwezige overwaarde vrij. Deze dient tussen de partners verdeeld te worden. Bovendien wordt de lopende hypotheek afgelost. Vervolgens zijn beide voormalige partners vrij om ieder afzonderlijk op zoek te gaan naar nieuwe woonruimte en ieder afzonderlijk een eigen hypotheek hiervoor af te sluiten.

Heeft u een hypotheek met een daaraan gekoppelde levensverzekering dan dient u als voormalige gezamenlijke eigenaars van de woning ook het hierin opgebouwde vermogen te verrekenen. In het kader van een verdeling van de boedel naar aanleiding van een echtscheiding mogen levensverzekeringen in het algemeen zonder fiscale boetes onder ex-partners worden verdeeld.

Welkom bij Hypothekencompleet.nl

Deze website geeft informatie over alles wat te maken heeft met hypotheken, van de waardebepaling van uw woning tot de verschillende betrokken partijen.

Hypothekencompleet.nl is ontstaan omdat er op het internet veel websites bestaan die hypotheken verkopen zonder hier duidelijk informatie over te geven. Voor al uw vragen en informatie kunt u hier terecht.