Home » Betrokken partijen

De notaris

De rol van de notaris bij de aan- en verkoop van een woning is zeer belangrijk. De notaris heeft in Nederland een belangrijke maatschappelijk rol, namelijk het opmaken van notariële akten alsmede het bewaren hiervan. Bij de overdracht van een onroerende zaak heeft de notaris een dubbele rol. Enerzijds is hij betrokken bij de overdracht van het pand op zich door het passeren van de zogenaamde transportakte. Daarnaast zal hij, wanneer de aankoop wordt gefinancierd middels een hypotheek, ook de zogenaamde hypotheekakte voor zijn rekening nemen.

De transportakte
Voor het overdragen van een woning dient een notariële akte opgemaakt te worden: de transportakte. Hierin wordt vastgelegd over welk onroerend goed het gaat, tegen welke prijs deze wordt overgedragen en onder welke voorwaarden. De notaris onderzoekt voorafgaand aan deze transportakte of alle zaken juridisch in orde zijn. Hij kijkt bijvoorbeeld of de verkoper daadwerkelijk de eigenaar is van het pand, controleert de identiteit van de betrokkenen, controleert of de volledige koopsom inclusief de verschuldigde overdrachtsbelasting tijdig op de derdengeldrekening is gestort en gaat na welke hypotheekrechten eventueel rusten op het onroerend goed. Na het passeren van de transportakte zorgt de notaris voor inschrijving hiervan in de registers van het Kadaster zodat de koper officieel als eigenaar wordt ingeschreven.

Bij de koop van een onroerende zaak is de koper in veel gevallen 6% overdrachtsbelasting verschuldigd over de aankoopprijs. De notaris zorgt voor de aangifte overdrachtsbelasting alsmede de afdracht van het verschuldigde bedrag.

De hypotheekakte

In bijna alle gevallen wordt de aankoop van een pand gefinancierd door het vestigen van een hypotheekrecht. Dit recht van hypotheek kan alleen door tussenkomst van een notaris worden gevestigd. In de hypotheekakte gaat het met name om twee belangrijke zaken te weten de lening die iemand aangaat en de hypothecaire zekerheid die de geldverstrekker hiervoor krijgt. De notaris zorgt ervoor dat deze zaken juist worden vastgelegd in de hypotheekakte en dat deze akte na passeren wordt ingeschreven in de registers van het Kadaster.

Welkom bij Hypothekencompleet.nl

Deze website geeft informatie over alles wat te maken heeft met hypotheken, van de waardebepaling van uw woning tot de verschillende betrokken partijen.

Hypothekencompleet.nl is ontstaan omdat er op het internet veel websites bestaan die hypotheken verkopen zonder hier duidelijk informatie over te geven. Voor al uw vragen en informatie kunt u hier terecht.